စာရႈသူ အေပါင္း ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ

Saturday, March 10, 2012

ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးၿပႆနာ(ေမာင္လိႈင္ေမႊး)

(၁)
စာေပဗိမာန္ကထုတ္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ "ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးအားရွိခိုးပါ၏" ဟုေရးထားသည္ကိုေတြ႕ လိုက္ရာ ကြ်န္ေတာ္ဤေဆာင္းပါးကို မေရးဘဲမေနႏိူင္ေတာ႔ေပ။

(၂)
ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကို အေစာဆံုးေရတြက္ၿပသည္႕ ေတာင္တြင္းမင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းေမတၱာစာ
အေၿဖက်မ္းတြင္ မၿပစ္မွားရာေသာခင္ပြန္းတို႔ကာ...
(၁)ဘုရား
(၂)ပေစၥကဗုဒၶါ
(၃)ရဟႏၱာ
(၄)အဂၢသာ၀က
(၅)အမိ
(၆)အဖ
(၇)ဆရာ
(၈)အသက္ၾကီးသသူ
(၉)တရားေပးသူ
(၁၀)အ၀တ္အစားအသံုးအေဆာင္ကိုေပးသသူဟူ၍ တစ္က်ိပ္တည္းဟုေတြ႕ ရသည္။ေနာက္ဆရာတို႕ သည္ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး
ႏွင္႔ပတ္သက္လ်င္ ထိုက်မ္းကိုကိုးကားၾကသည္ ထင္ပါသည္။

ဥပမာအားၿဖင္႔ မင္းပူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ၏ေတမိဇာတ္တြင္ ဤေလာက၌ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကိုတစ္ေန႔မၿခား
ပြားေစအပ္ေသာ သူကား (၁)သဗၺညဳၿမတ္စြာဘုရား (၂)ပေစၥကဗုဒၶါ (၃)ကိေလသာကုန္ၿပီးေသာရဟန္း (၄)ၿမတ္စြာဘုရားတို႕၏လက္၀ဲရံ..လက္ယာရံၿဖစ္ေသာရဟန္း (၅)အမိ (၆) အဘ (၇)အရြယ္ၾကီးၿခင္း အမ်ိဳးၿမတ္ၿခင္း
ပညာၾကီးၿခင္း စေသာသီလသမာဓိဂုဏ္ေၾကာင္႔အေလးအၿမတ္ၿပဳအပ္သူ (၈)အက်ိဳးအေၾကာင္းကိုဆံုးမသြန္သင္ပဲ႔ၿပင္ေပးတတ္သူ
(၉)အ၀တ္အေဖ်ာ္ အိပ္ယာေနရာ အ၀တ္ပုဆိုးစသည္တစ္စံုတစ္ခုေပးဖူးသူ (၁၀)သူခပ္သိမ္းတို႕အားကုသိုလ္တရားပြားမ်ားေစၿခင္းငွာ တရားေဟာေပသူ ဟုေတြ႕ ရသည္။

ထိုစကားသည္ အေဆြခင္ပြန္းအားမပစ္မွားေသာသူသည္ အစားအစာေပါမ်ား၏။ အရပ္တစ္ပါးသို႕ေရာက္ေသာ္ စီးပြားခ်မ္းသာမယုတ္ ။ သူခပ္သိမ္းတို႕၏မွီခိုအားထားရၿဖစ္မည္။" ဟူေသာမူရင္းစကားကို ခ်ဲ႕ ထြင္ဆိုထားေသာစကားၿဖစ္ပါသည္။
ခင္ပြန္းဆယ္ပါးေရတြက္ပံုမွာ ေတာင္တြင္းႏွင္႔မင္းပူး အကြဲအလြဲမရွိပါ။

(၃)
ဗုဒၶါပေစၥကဗုဒၶါစ
အရရဟႏၱာ အဂၢသာ၀က
မာတာပီတု ဂုရုသတၱာ
ဓမၼေဒသနာ စ ဒါယကာ
..ေမဒႆ မဟာဂုေဏ
အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ

ခင္ပြန္းဆယ္ပါးရွိလ်င္ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးရွိခိုးဂါထာေလးလည္း ရွိမွေကာင္းမည္။ဤသို႕စိတ္ကူးမိေသာပညာရွိသည္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးရွိခိုးအလကၤာေလးကို အလ်င္အၿမန္သီဖြဲ႕ ခဲ႔လိမ္႔မည္။
ခင္ပြန္းဆယ္ပါးရွိခိုး ဂါထာေလးသည္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးအယူအဆကို အေသအခ်ာအသိအမွတ္ၿပဳလိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ခိုင္ခံ႕သည္ထက္ ခိုင္ခံ႕ ေအာင္လုပ္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကို ငါးပါးသီလကဲ႔သို႕ ၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကဲ႔သို႕
တိက်ေသာအေရအတြက္ရွိေအာင္လုပ္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

(၄)
ခင္ပြန္းဟူသည္ "ပြန္းပြန္းတီးတီး ခင္မင္ရမည္႕သူ" ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ မိန္းမတို႕အတြက္ ပြန္းပြန္းတီးတီး (လက္ပြန္းတတီး)ခင္ရမည္႕ သူမွာလင္ေယာက္်ားၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ လင္ေယာက္်ားကို ခင္ပြန္းဟုေခၚသည္။
အကယ္၍ေမာင္နီသည္ ေမာင္ၿဖဴအတြက္ ပြန္းပြန္းတီးတီးခင္မင္ရမည္႔သူ ၿဖစ္လွ်င္ ေမာင္နီသည္ေမာင္ၿဖဴ၏ ခင္ပြန္းၿဖစ္သည္။
အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြကို ခင္ပြန္းဟုေခၚခဲ႔ဟန္တူသည္။
ခင္ပြန္းဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ ၿမန္မာစကားပီပီသသႏွင္႔ ထိမိလွပေသာေ၀ါဟာရၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သူသည္လည္း ေရြ႕ လ်ားေၿပာင္းလဲေသာ ဓမၼတာသေဘာကို လြန္ဆန္ႏိူင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာေပႏွင္႔ ဘာသာစကားတြင္သူယူခဲ႔ေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို "မိတ္ေဆြ"အားေပးလိုက္ရပါသည္။
"မိတ္ေဆြ"ႏွင္႔ပူတြဲကာ "အေဆြခင္ပြန္း" ဟုသံုးစြဲၾကပါေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ခင္ပြန္း သည္တၿဖည္းၿဖည္းအေမွာင္ဘက္သို႕ ေရာက္သြားသည္။ လင္ေယာက္်ားသည္ ေနာက္ဆံုး "ခင္ပြန္း" ကိုကယ္တင္သူၿဖစ္သည္။
ဇနီးမယားတိုင္းက မိမိ၏"လင္ေယာက္်ား"ကို ခင္ပြန္းအၿဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ထိုအခါ အမ်ိဳးသမီးတို႕ မိမိတို႕၏အမ်ိဳးသားမိတ္ေဆြမ်ားကို ခင္ပြန္းဟုမသတ္မွတ္ရဲေတာ႔။

ၠဤသို႔ၿဖင္႔ ခင္ပြန္းသည္ က်ပ္တည္းေသာေ၀ါဟာရၿဖစ္လာသည္။အသံုးနည္းေသာ ေ၀ါဟာရၿဖစ္လာခဲ႔သည္။
အသံုးနည္း၍ မူရင္းအဓိပၸာယ္လည္းငုပ္လွ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႔ရသည္။

သတၱနိပါတ္ အဂၤုတၱိဳရ္တြင္ ခင္ပြန္းအဂၤါ၇ပါးၿပဆိုထားသည္။
(၁)ေပးႏိူူင္ေသာ၀တၳဳကိုေပးၿခင္း
(၂)ၿပဳႏိူင္ေသာ အမႈကိုၿပဳၿခင္း
(၃)သည္းခံႏိူူင္ခဲေသာ အမႈကိုသည္းခံၿခင္း
(၄)လွ်ိဳ႕ ၀ွက္အပ္ေသာအမႈကို လွ်ိဳ႔၀ွက္ၿခင္း
(၅)ထင္စြာၿပဳအပ္ေသာ ဂုဏ္ကိုထင္စြာၿပၿခင္း
(၆)ေဘးရန္ရွိေသာကာလ မစြန္႕ၿခင္း
(၇)ဥစၥာမရွိကုန္ခမ္းခဲ႔ေသာ္လည္း မထီမဲ႔ၿမင္မၿ႔ပဳၿခင္း တို႔ၿဖစ္ပါသည္။

စိတ္ထားၿမင္႔ၿမတ္သူတို႕သာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းၿဖစ္ႏိူင္ပါသည္။မ်ားစြာေသာသူတို႕သည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္က်င္႔၀တ္ႏွင္႔
ေၿပာင္းၿပန္က်င္႔ၾကပါသည္။ ေပးႏိူင္ခဲေသာ၀တၳဳကိုမေပး။ မယူသင္႔ေသာ၀တၳဳကို အရယူေခ်ေသးသည္။
ထိုသို႔ေသာေၿပာင္းၿပန္ အက်င္႔မ်ားေၾကာင္႔ ခင္ပြန္းအဓိပၸာယ္ကတစ္မ်ိဳးေဆာင္လာသည္။

မွန္ပါသည္။ မံုေရြးဆရာေတာ္၏ မံုေရြးမွတ္စုတြင္
" သူ႔ကိုခင္လွ်င္ ကိုယ္ကပြန္းေသာေၾကာင္႔ ခင္ပြန္းဟုေခၚကုန္၏" ဟုေတြ႕ ရပါသည္။
ယင္းအဓိပၸာယ္ၿဖင္႔ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကို နားလည္မႈလြဲခဲ႔ေသာ္...
မၿဖစ္သင္႔တာကို မေတြးဘဲေနတာေကာင္းပါသည္။
(၅)
ေသြးေတာ္စပ္မႈေၾကာင္႔ ခင္ပြန္းၿဖစ္သည္မဟုတ္။
တစ္ေယာက္ႏွင္႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈယူ၍ ခင္ပြန္းၿဖစ္သည္ မဟုတ္။
ခင္ပြန္းက်င္႔၀တ္ရွိေသာသူမွ ခင္ပြန္းၿဖစ္မည္။ ခင္ပြန္းက်င္႔၀တ္ရွိသူတိုင္းကို ခင္ပြန္းဟုသတ္မွတ္ႏိူင္စရာအေၾကာင္းေတာ႔ရွိပါသည္။
သို႕ ရာတြင္ယင္းသည္ အေရအတြက္သခၤ်ာသရုပ္ကို ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။
ခင္ပြန္းဆယ္ပါး၊ ခင္ပြန္းဆယ္႔ႏွစ္ပါး ၊ခင္ပြန္းအပါးႏွစ္ဆယ္ စသည္ေရတြက္၍လည္း ၿဖစ္ႏိူင္ပါသည္။
ေရတြက္၍မရဟု ဆိုလာလ်င္ၿငင္းႏိူင္မည္မဟုတ္ပါ။

သို႔ၿဖစ္လွ်င္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟု အဘယ္႔ေၾကာင္႔သတ္မွတ္ခဲ႔သနည္း။

"ခင္ပြန္းဆယ္ပါး၊ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးဟု အဘယ္႔ေၾကာင္႔သတ္မွတ္ခဲ႔သည္ထက္
အဘယ္သူကသတ္မွတ္ခဲ႔သည္ဟု ဆန္းစစ္ၿခင္းက အမွန္တရားကိုေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူပိုရေပလိမ္႔မည္"

ခင္ပြန္းဆယ္ပါးကို ဘုရားကသတ္မွတ္ခဲ႔သည္ မဟုတ္ပါ။ေထရ၀ါဒ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး (ၿမန္မာၿပည္ကၿဖစ္ႏိူူင္ပါသည္)
က ဥာဏ္ေတာ္ကြန္႔ ၿမဴးထားၿခင္းၿဖစ္ႏိူင္ပါသည္။

ဘုရားေဟာမဟုတ္ လွ်င္ၿခြင္းခ်က္ရွိတတ္သည္႕ ဓမၼတာအတိုင္း ခင္ပြန္းဆယ္ပါးတြင္လည္းၿခြင္းခ်က္ရွိေနပါသည္။
လံုးေတာ္ဆရာေတာ္ ဘုရား၏က်မ္းဂန္၌ " ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးဟူ၍မလာ၊ မလာဟုဆိုေသာ္လည္း ဤဆယ္ပါးကို ခင္ပြန္းမဟုတ္
ဟူ၍လည္းမဆိုရ။ အကယ္၍ဤဆယ္ပါးသာ ခင္ပြန္းၿဖစ္ခဲ႔အံ႔၊ မဟာသာ၀ကတို႔သည္ ခင္ပြန္းမဟုတ္ဟုဆိုရန္ရွိသည္။
ထို႕ ေၾကာင္႔ခင္ပြန္းဆယ္ပါးမဟုတ္၊ အမ်ားပင္ဟူ၍မွတ္ရာ၏" ဟုေထာက္ၿပေ၀ဖန္ဖူးသည္။

လံုးေတာ္ဆရာေတာ္သည္ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကို အခိုင္အမာၿငင္းဆိုပယ္ဖ်က္ခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးသည္
အၿဖဴေပၚက်ေသာ အစြန္းအထင္းကဲ႔သို႕ လြယ္လြယ္ၿဖင္႔ပယ္ဖ်က္၍မရပါ။ တင္က်န္ၿမဲတင္က်န္လ်က္ရွိပါသည္။
လံုးေတာ္ဆရာေတာ္၏ စကားကို သတိမမူမိသူတို႕ က ထိုအစြန္းအထင္းကို အလွအပထင္ေနၾကပါသည္။
(၆)
အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကို ကန္႔သတ္မွေကာင္းသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကို မကန္႔သတ္မွေကာင္းသည္။
ခင္ပြန္းသည္ မကန္႔သတ္မွေကာင္းေသာအရာၿဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္ကခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟု မကန္႔သတ္ခဲ႔ပါ။
ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကို ေတြ႕လ်င္ အနညး္ဆံုးစိတ္ထဲကလက္မခံဖို႕ ၿငင္းဆိုသင္႔သည္။
အခြင္႔သာလ်င္ ရွင္းၿပသင္႔သည္။
ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးအား ရွိခိုးပါ၏ဟု အဆန္းအၿပားႏွင္႔ တခမ္းတနားၾကီးလုပ္မခ်သင္႔ပါ။
ေမာင္လိႈင္ေမႊး (ဓမၼရတနာမဂၢဇင္း)

No comments: